Hvordan bliver jeg gæsteudstiller?

Nu indkalder Morild materiale fra jer, der vil søge om at blive gæsteudstiller hos os i sommeren 2021.
 
Sådan søger du om at blive gæsteudstiller:
 
Vi skal have din ansøgning senest 19. oktober 2020.
 
Ansøgningen skal indeholde fotos af 5 værker, som er i samme stil, som dem du vil udstille hos Morild i 2021, samt en beskrivelse af dig selve og din kunst.
Send det hele på vores mail: morildkunst@gmail.com.
 
Hvert værk må være illustreret med op til 3 fotos.
Husk at angiv størrelsen på hvert værk.
 
VIGTIGT! billedfilerne skal være jpg. Navngiv alle billedfiler med dit navn og et nr. Er der flere fotos af samme værk, så navngiv dem med et index. 
F.eks. jensepedersen-nr 1-1.jpg.
 
Når vi får 150 billedfiler, så kan vi ikke finde ud af hvis, der er hvis, derfor er navngivning af filerne meget vigtigt.
 
Det er ikke nok at henvise til en hjemmeside.
 
Det koster 1.500 kr. at være gæsteudstiller i 2021. Indbetales ultimo januar 2021. 
Du betales ikke provision af dit salg.
Kunstnere, der udstiller på væg, får 4,8 meter væg samt et “butiksareal”. 
Kunstnere, der udstiller på gulv, får stillet podier til rådighed efter aftale.
Udstillingsperioden er fra medio juni til ultimo august 2021. De eksakte datoer bliver meldt i forbindelse med tilsagn om at udstille. Corona betød, at vi i år ikke havde nogen fernisering. Vi planlægger med en fernisering i 2021, men vi er til den tid afhængige af den aktuelle situation til den tid
 
For at blive gæsteudstiller i Morild skal dine værker være til salg i hele udstillingsperioden.
 
Morild sørger for udarbejdelse af markedsføringsmateriale og markedsføring af udstillingen via plakater, folder, annoncer, pressemeddelelser, Facebook, Instagram m.m.
 
Vi laver arbejdet omkring udstillingen i fællesskab. Det kræver derfor også noget arbejde af gæsteudstillerne: 
  
Der er to fælles arbejdsdage, som er obligatoriske. Når udstillingslokalet skal sættes op og når det skal tages ned. Desuden skal du deltage aktivt hele dagen til ferniseringen. Datoerne er ikke endelig fastlagt, det bliver de i november. I år måtte vi ændre planen på grund af Corona. Det kan også ske i 2021, men vi håber på det bedste.
 
Du skal passe udstillingen i 5-6 dage. Der tages hensyn til dine ønsker, så dagene passer ind i din kalender.
 
Vi giver besked primo december, om du er udvalgt til at udstille i 2021.
 
Bliver du udvalgt til at udstille i 2021, vil du blive inviteret til et introduktionsmøde i slutningen af april 2021.
 
Morilds sommerudstilling er en censureret udstilling, som censureres af Morilds medlemmer. Vi lægger vægt på at skabe en udstilling med bredde i udtrykket, kunst af god kvalitet og en udstilling, der som helhed ser professionel og harmonisk ud.
 
Du kan se mere om Morild på www.morild-kunst.dk
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Jens E Pedersen – 2365 5590 – eller til et af de andre medlemmer i Morild.

MORILD c/o Dalby, Egebjergvej 350, 4560 Vig, morildkunst@gmail.com