Hvordan bliver jeg gæsteudstiller?


Sådan søger du om at blive gæsteudstiller 2024:
 
Du kan søge i efteråret 2023. Vi skal have din ansøgning senest 17. oktober 2023.
 
Ansøgningen skal indeholde fotos af 5 værker, som er i samme stil som dem, du vil udstille hos Morild i 2024, samt en beskrivelse af dig selv og din kunst.
Send det hele på vores mail: morildkunst@gmail.com.
 
Hvert værk må være illustreret med op til 3 fotos.
Husk at angiv størrelsen på hvert værk.
 
VIGTIGT! billedfilerne skal være jpg. Navngiv alle billedfiler med dit navn og et nr. Er der flere fotos af samme værk, så navngiv dem med et index. 
F.eks. jensepedersen nr 1-1.jpg.
 
Vi får ofte mere end 150 billedfiler, så det kan være svært at finde ud af, hvis der er hvis, derfor er meget vigtigt, at du navngiver dine filer.
 
Det er ikke nok at henvise til en hjemmeside.
 
Det koster 1.700 kr. at være gæsteudstiller i 2024. Gebyret indbetales ultimo januar 2024. 
Du betales ikke provision af dit salg.
Kunstnere, der udstiller på væg, får 4,8 meter væg svarende til 3-12 billeder afhængig af størrelsen samt et “butiksareal” på 1 meter. 
Kunstnere, der udstiller på gulv, får stillet podier til rådighed efter aftale.

Udstillingsperioden er fra medio juni til ultimo august 2024. De eksakte datoer bliver meldt i forbindelse med tilsagn om at udstille. Der er kun en på vagt hver dag.
 
For at blive gæsteudstiller i Morild skal dine værker være til salg i hele udstillingsperioden.
 
Morild sørger for udarbejdelse af markedsføringsmateriale og markedsføring af udstillingen via plakater, folder, annoncer, pressemeddelelser, Facebook, Instagram m.m.
 
Vi laver arbejdet omkring udstillingen i fællesskab. Det kræver derfor også noget arbejde af gæsteudstillerne: 
  
Der er to fælles arbejdsdage, som er obligatoriske. Det er når udstillingslokalet skal sættes op og når det skal tages ned. Desuden skal du deltage aktivt hele dagen til ferniseringen. Datoerne er ikke endelig fastlagt,
 
Du skal passe udstillingen i 5-6 dage. Der er kun en på vagt hver dag. Der tages hensyn til dine ønsker, så dagene passer ind i din kalender.
 
Vi giver besked primo december, om du er udvalgt til at udstille i 2024.
 
Bliver du udvalgt til at udstille i 2024, vil du blive inviteret til et introduktionsmøde i slutningen af april 2024.
 
Morilds sommerudstilling er en censureret udstilling, som censureres af Morilds medlemmer. Vi lægger vægt på at skabe en udstilling med bredde i udtrykket, kunst af god kvalitet og en udstilling, der som helhed ser professionel og harmonisk ud.
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Jens E Pedersen – 2365 5590 – eller til et af de andre medlemmer i Morild.

MORILD c/o Dalby, Egebjergvej 350, 4560 Vig, morildkunst@gmail.com