Ulla Sandøe Hildebrandt

Kvædestien 6,
3300 Frederiksværk
mobil 25881910
ushhus@gmail.com
www.ullasandoehildebrandt

Natur og kunst, især skulptur, har lige fra min
begyndelse været en del af virkeligheden.
Jeg blev uddannet som designer på Kunst-
håndværkerskolen i Kbh. 1964 – 68. Fra 1980’erne
til 92 arbejdede jeg som sten- og billedhugger
i granit, marmor og ølandssten, og skabte med
mejslen både gravmonomenter og skulptur – –
ret hårdt for helbredet. Siden har stentøjsleret
været materialet for den altid presserende trang
– til kreativt udtryk for tanke og ikke-tanke.